ورق اسید شویی

ورق اسید شوییورق‌ اسید شویی (Pickled Coil)

ورق‌های اسید شویی شده نیز از ورق‌ های گرم تولید می‌شود که طی پروسه ای اسید شویی می‌شوند و زغال‌ های سطحی ورق و مقداری از ناخالصی‌ ها گرفته می‌شود و قدری ظاهر ورق براق‌ تر می‌شود یعنی نزدیک به ورق روغنی است.

به فرآیندی که طی آن چربی های روی ورقی که توسط نورد گرم به ضخامت دلخواه رسیده است، با استفاده از اسید کلریدریک از ورق زدوده می شود، اسیدشویی می گویند.

بخشي از محصول توليدی در واحد نورد گرم جهت شستشوی سطح ورق بوسيله اسيد، به واحد اسيد شوئی انتقال می يابد.در خطوط اسيدشوئی کلافها پس از باز شدن توسط قرقره های باز کننده وارد حوضچه های اسيد از نوع اسيد کلر يدر يک شده و در آنجا جهت اکسيدزدايی شسته مي شو ند. اين کلاف ها پس از شسته شدن و خارج شدن از حوضچه های اسيد توسط آب شسته شده و با عبور از تو نل هوای گرم خشک می شوند.پس از عمليات اسيد شوئی بخشی ازمحصول به صورت کلاف اسيد شوئی شده به بازار عرضه و بخش عمده آن براي توليد محصولات سرد به واحد نورد سرد انتقال می يابد.

عمده ترین مصارف و زمینه فعالیت اسید شوئی:

مصارف ساختمانی: توليد لوله و پروفيل و غیره

 اتومبيل سازی: قسمتهای ساختمانی و چرخ اتومبيل قطعات خودرو و اجزاء داخلي آن (رينگ و شاسی)

صنايع لوله سازی توليد انواع لوله های انتقال آب ، نفت و گاز

توليد مخازن گاز ،مايع و مخازن تحت فشار

فرم دهی مجدد جهت محصولات گالوانيزه

فرم دهی سرد و كشش عميق سيلندر گاز

ضخامت ورق اسدشویی:

از ضخامت 1.5 میلیمتر تا 6 میلیمتر تولید می شود.