عرشه

عرشهمزایای استفاده از عرشه های فولادی:

- حذف مراحل قالب‌بندی و شمع‌گذاری
عرشه‌های فولادی بر نقش سازه‌ای خود، به عنوان قالب ماندگار نیز ایفای نقش و بار زنده هنگام ساخت و وزن بتن خیس را تحمل می‌نمایند. برش آسان و نصب سریع و ساده این عرشه‌ها، موجب افزایش سرعت و بازدهی در مرحله اجرای سازه می‌گردد.

- کاهش مصرف فولاد بتن
انتخاب بهینه عرشه، سبب کاهش ضخامت دال، تعداد تیرهای فرعی و میزان آرماتورهای دال شده و در نتیجه مقاطع تیرهای اصلی و ستونها سبکتر خواهند شد، که این موضوع موجب کاهش قابل توجه میزان فولاد و بتن مصرفی در سازه می‌گردد.

- بهبود عملکرد سقف در هنگام زلزله:
در سقفهای MCD، یکپارچگی مناسبی بین اجزای سازه‌ای بر قرار می‌باشد، در تنیجه این سیستم از صلبیت کافی در مقابل نیروهای جانبی برخوردار است.

- کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام وقوع زلزله و آتش‌سوزی از سوانح رایج در هنگام وقوع زلزله سقوط اجزاء غیرسازه‌ای سقف، نظیر بلوکهای سفالی می‌باشد.
همچنین در سازه‌هایی که از بلوک یونولیتی استفاده می‌شود، در هنگام آتش سوزی گازهای خطرناکی مساعد می‌شود، که تلفات جانی در پی خواهد داشت.

- ایجاد سکوی کار مناسب و ایمن در زمان اجرا
عرشه‌های فولادی ، با ایجاد یک سکوی کار دائمی ، ایمنی را در زمان اجرا ارتقاء می‌بخشند.

- پیوستگی و یکدست بودن سطح زیرین سقف
سیستم سقف MCD، دارای سطح زیرین یکدست و یکنواخت می‌باشد. در کاربری‌هایی نظیر پارکینگ، می‌توان این سقف‌ها را بدون هیچ‌گونه پوشش زیرین (سقف کاذب) به کار برد، چراکه با توجه به صیقلی بودن عرشه‌ها ، نور در برخورد با آنها بازتاب بیشتری داشته و از این طریق با مصرف انرژی کمتری می توان روشنایی را تامین نمود.

- کاهش هزینه های کلی
به طور کلی، استفاده از روش‌های صنعتی‌سازی از جمله سیستم MCD، باعث کاهش زمان اجرا، پرت مصالح، هزینه های جاری و در نتیجه کاهش کلی هزینه‌های پروژه می‌گردد.

- وزن کم و قابلیت حمل آسان
عرشه‌ها سبک و دارای صلبیت بالا می‌باشند که این خصوصیات موجب سهولت در حمل و نقل آنها می‌گردد.

- نصب ساده و سریع
معمولاً نصب عرشه‌ها به سادگی و بدون نیاز به تجهیزات خاصی انجام می‌پذیرد.